Cách Thức Nạp Tiền Qua Bank

Teckcombank - 1903 6300 8580 10

MB Bank - 69 2222 8888888

Momo - 0399.240.995

Tên Chủ TK: NGUYENHUUQUYEN

Nội dung: Tên Tài Khoản Game

Tỷ lệ nạp Bank: 100.000 = 1.000.000 Coin - Tỷ lệ quy đổi Coin ra Kim Cương Là 100.000 = 100.000

Lưu Ý: Sau Khi Chuyển Khoản Vui Long Inbox Qua Zalo Hoặc Page Để Admin Check. Xin Cảm Ơn!